PSoL

Program starostlivosti o les pre LHC Čermeľ

Opis porastov a plán hospodárskych opatrení

Plochová tabuľka

Porastové mapy

PM Čermeľ 1
PM Čermeľ 2

Všeobecná časť s prílohami

Všeobecná časť
Prílohy

Program starostlivosti o les pre LHC Košická Belá

Opis porastov a plán hospodárskych opatrení

Plochová tabuľka

Porastové mapy

PM Košická Belá 1
PM Košická Belá 2
PM Košická Belá 3
PM Košická Belá 4
PM Košická Belá 5

Všeobecná časť s prílohami

Všeobecná časť
Všeobecná časť kapitoly 5-8
Prílohy

Program starostlivosti o les pre LHC Kostoľany

Opis porastov a plán hospodárskych opatrení

Plochová tabuľka

Porastové mapy

PM Kostoľany 1
PM Kostoľany 2
PM Kostoľany 3
PM Kostoľany 4

Všeobecná časť s prílohami

Všeobecná časť
Prílohy