Viac o probléme

Zhrnutie

Mesto Košice vlastní vyše 19 000 hektárov lesa. Tento majetok obhospodaruje podnik Mestské lesy Košice, akciová spoločnosť (MLK). Napriek tomu, že ide o hospodárenie, ktoré je z roka na rok ekologicky i ekonomicky menej udržateľné, finančný prínos z neho zostáva na úrovni len 0,3% z rozpočtu mesta. Nespokojnosť s postupne sa zhoršujúcimi dopadmi hospodárenia MLK na krajinu aj sídla pritom narastá. Podľa prieskumu agentúry FOCUS z augusta 2022 je drvivá väčšina Košičaniek a Košičanov za zvýšenie ochrany košických lesov.

Základné čísla a fakty o súčasnom hospodárení MLK

Plány starostlivosti o les (PSoL)

Ortofotografie

 

Ďalšie zdroje

Pohornádie – základné informácie
Brožúra Štátnej ochrany prírody Pohornádie
Prímestský poriadok a lesná pedagogika v podmienkach Košických lesov – 15.12.2015