Čo žiadame

Žiadame zmeny v hospodárení na 19 000 hektároch unikátneho prevažne jedľovo-bukového lesa vo vlastníctve mesta Košice:

  • Vytvoriť bezzásahovú prírodnú rezerváciu s voľným pohybom ľudí na rozlohe 7 200 ha, na území európskeho významu NATURA 2000 – Stredné Pohornádie
  • Okolo vyhlásenej rezervácie vytvoriť nárazníkovú rekreačnú zónu vyhradenú pre prírodný turizmus rozšírením Košického lesoparku, ktorý má v súčasnosti približne 4 600 ha
  • Zaviesť ekologicky i ekonomicky udržateľné hospodárenie na zostávajúcej ploche lesa, ktorá je približne 7000 ha
  • Zaviesť verejnú kontrolu hospodárenia v Mestských lesoch Košice zriadením občianskeho dozorného orgánu na magistráte. Súčasťou tejto kontroly budú verejne prístupné pravidelné nezávislé audity hospodárenia